SPIS
HUSET
i Härnösand
Vedeldning

När du eldar med ved finns det många saker att tänka på. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både panna
och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning. Följ våra goda råd så minskar risken för sotbrand.

Elda på rätt sätt
•Använd torr ved i lämplig storlek.
•Starta snabbt.
•Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
•Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
•Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C.
•Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
•Pyrelda inte.

Elda inte skräp
Det är inte tillåtet att elda plast eller hushållsavfall, målade eller tryckimpregnerade bräder eller annat brännbart avfall i en
villapanna. Det ger ohälsosam, irriterande och miljöstörande rök.

Sotning och brandskyddskontroll
Med mycket sot i rökkanalerna (på grund av dålig förbränning eller pyreldning) finns risk för sotbrand i skorstenen. Då blir
temperaturen i skorstenen lätt 1000°C, vilket kan leda till överhettning och brand i huset. För att minska risken för sotbrand
behöver skorsten och eldstad sotas med regelbundna perioder. Enligt lagen om skydd mot olyckor är alla skyldiga att låta
skorstensfejaren sota och utföra en kontroll av brandskyddet enligt de frister som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap bestämmer. I samband med sotningen görs en enklare kontroll av brandskyddet.

Ladda ner goda råd-blad om vedeldning som är utgiven av Brandskyddsmyndigheten.